Ёптель

это не вероятно, но факт!

Ни дня без котика.

 

Ни дня без котика. Алиса Юфа, современная художница из Питера (фото 1,2).Макс Фрей (фото 3)Николай Тархов (фото

Алиса Юфа, современная художница из Питера (фото 1,2).
Макс Фрей (фото 3)
Николай Тархов (фото 9,10)

Ни дня без котика. Алиса Юфа, современная художница из Питера (фото 1,2).Макс Фрей (фото 3)Николай Тархов (фото

Ни дня без котика. Алиса Юфа, современная художница из Питера (фото 1,2).Макс Фрей (фото 3)Николай Тархов (фото

Ни дня без котика. Алиса Юфа, современная художница из Питера (фото 1,2).Макс Фрей (фото 3)Николай Тархов (фото

Ни дня без котика. Алиса Юфа, современная художница из Питера (фото 1,2).Макс Фрей (фото 3)Николай Тархов (фото

Ни дня без котика. Алиса Юфа, современная художница из Питера (фото 1,2).Макс Фрей (фото 3)Николай Тархов (фото

Ни дня без котика. Алиса Юфа, современная художница из Питера (фото 1,2).Макс Фрей (фото 3)Николай Тархов (фото

Ни дня без котика. Алиса Юфа, современная художница из Питера (фото 1,2).Макс Фрей (фото 3)Николай Тархов (фото

Ни дня без котика. Алиса Юфа, современная художница из Питера (фото 1,2).Макс Фрей (фото 3)Николай Тархов (фото

Ни дня без котика. Алиса Юфа, современная художница из Питера (фото 1,2).Макс Фрей (фото 3)Николай Тархов (фото

Ни дня без котика. Алиса Юфа, современная художница из Питера (фото 1,2).Макс Фрей (фото 3)Николай Тархов (фото

.